De Nederlandse Sportraad

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) is een onafhankelijk adviescollege voor kabinet en parlement.

Contactgegevens Nederlandse Sportraad (NLsportraad)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 340 72 73
E-mailadres
secretariaat@NLsportraad.nl
Internet

Bezoekadres

  • Parnassusplein 5
  • 2511 VX Den Haag

Postadres

  • Postbus 184
  • 2501 CD Den Haag

Taakomschrijving NLsportraad

De NLsportraad richt zich op het versterken van de betekenis van sport voor de samenleving en op het vergroten van het rendement van sportevenementen. Daarbij hoort het ontwikkelen van een aansprekende evenementenagenda. Dat doet de raad op transparante wijze samen met de betrokkenen uit het veld.

De NLsportraad bestaat uit maximaal 10 leden onder voorzitterschap van Michael van Praag. Adviezen van de NLsportraad zijn vernieuwend, onderbouwd door onderzoek en praktisch uitvoerbaar.