Pensioen- en uitkeringsraad (PUR)

De Pensioen- en uitkeringsraad (PUR) beoordeelt aanvragen voor de regelingen voor (nabestaanden van) verzetsdeelnemers en slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de ongeregeldheden in Nederlands-Indië.

Contactgegevens Pensioen- en uitkeringsraad (PUR)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(071) 535 68 88
E-mailadres
info.wvo@svb.nl
Internet
Pensioen- en uitkeringsraad (PUR)
Contact met de Pensioen- en uitkeringsraad (PUR)

Bezoekadres

  • Stationsplein 1
  • 2312 AJ Leiden

Postadres

  • Postbus 9575
  • 2300 RB Leiden

Taakomschrijving PUR

De PUR neemt besluiten op aanvragen voor de regelingen voor (nabestaanden van) verzetsdeelnemers en slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van de ongeregeldheden in Nederlands-Indië. De Raad stelt het beleid voor deze wettelijke regelingen vast en adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) hierover. De SVB is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regelingen en ondersteunt de PUR bij zijn werkzaamheden.