Pensioen- en uitkeringsraad (PUR)

De Pensioen- en uitkeringsraad (PUR) beoordeelt aanvragen voor de regelingen voor (nabestaanden van) verzetsdeelnemers en slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de ongeregeldheden in Nederlands-Indië.

Contactgegevens Pensioen- en uitkeringsraad (PUR)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(071) 535 68 88
E-mailadres
info.wvo@svb.nl
Internet
Pensioen- en uitkeringsraad (PUR)
Contact met de Pensioen- en uitkeringsraad (PUR)

Bezoekadres

  • Stationsplein 1
  • 2312 AJ Leiden

Postadres

  • Postbus 9575
  • 2300 RB Leiden

Taakomschrijving PUR

De PUR neemt besluiten op aanvragen voor de regelingen voor (nabestaanden van) verzetsdeelnemers en slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van de ongeregeldheden in Nederlands-Indië. De Raad stelt het beleid voor deze wettelijke regelingen vast en adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) hierover. De afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen (V&O) van de SVB voert de regeling uit en ondersteunt de PUR bij zijn werkzaamheden.