Platform Participatie

Via Platform Participatie kunnen burgers, bedrijven en organisaties meedenken en meepraten over projecten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Contactgegevens Platform Participatie

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 456 96 07
Internet

Taakomschrijving Platform Participatie

Het Platform Participatie is een initiatief van de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).  Via het platform kunnen burgers, bedrijven en organisaties meedenken en meepraten over projecten van het ministerie. Het gaat om plannen voor verbetering of aanpassing van (spoor)wegen of op het gebied van milieu, water en luchtvaart.