Raad voor Cultuur

De Raad voor Cultuur is een adviesorgaan van regering en parlement voor kunst, cultuur en media.

Contactgegevens Raad voor Cultuur

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 310 66 86
E-mailadres
secretariaat@cultuur.nl
Internet
Raad voor Cultuur
Contact met de Raad voor Cultuur

Bezoekadres

  • Prins Willem Alexanderhof 20
  • 2595 BE Den Haag

Postadres

  • Postbus 90520
  • 2509 LM Den Haag

Factuuradres

Het Financieel Dienstencentrum (FDC) accepteert namens het ministerie van OCW alleen nog e-facturen. Het FDC neemt facturen per mail of per post niet langer in behandeling. Deze gaan retour.

Meer informatie is te vinden bij de Helpdesk E-factureren.

Social media

De Raad voor Cultuur is bereikbaar via Twitter, LinkedIn en Youtube.

Taakomschrijving Raad voor Cultuur

De Raad voor Cultuur geeft advies aan de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert gevraagd en ongevraagd over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Raad voor Cultuur