Raad voor Cultuur

De Raad voor Cultuur is een adviesorgaan van regering en parlement voor kunst, cultuur en media.

Contactgegevens Raad voor Cultuur

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 310 66 86
E-mailadres
info@cultuur.nl
Internet

Contact met de Raad voor Cultuur

Bezoekadres

  • Prins Willem Alexanderhof 20
  • 2595 BE Den Haag

Factuuradres

Het Financieel Dienstencentrum (FDC) accepteert namens het ministerie van OCW alleen nog e-facturen. Het FDC neemt facturen per mail of per post niet langer in behandeling. Deze gaan retour.

Meer informatie is te vinden bij de Helpdesk E-factureren.

Social media

De Raad voor Cultuur is bereikbaar via Twitter, LinkedIn en Youtube.

Taakomschrijving Raad voor Cultuur

De Raad voor Cultuur is een onafhankelijk adviesorgaan van de regering. De Raad adviseert over kunst, cultuur en media. Ook behandelt de raad aanvragen voor de Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2017-2020.

Daarnaast geeft de raad zogenoemde 'uitvoeringsadviezen'. Bijvoorbeeld over de aanwijzing van beschermde stads- en dorpsgezichten (Monumentenwet). Of over voorwerpen en verzamelingen die van bijzondere, cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis zijn (Wet tot behoud van cultuurbezit).

Kaart

Raad voor Cultuur