Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) adviseert regering en parlement over duurzame ontwikkeling van leefomgeving en infrastructuur.

Contactgegevens Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)

Contactgegevens

Telefoonnummer
06 - 21 80 03 02
E-mailadres
Info@rli.nl
Internet
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)
Contact met de Rli

Bezoekadres

 • Bezuidenhoutseweg 30 (B30)
 • 2594 AV Den Haag

Postadres

 • Postbus 20906
 • 2500 EX Den Haag

Social media

De Rli is bereikbaar via Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube en Flickr.

Taakomschrijving Rli

De Rli is een onafhankelijk adviesorgaan. De raad adviseert regering en parlement over duurzame ontwikkeling van leefomgeving en infrastructuur. De Rli adviseert gevraagd en ongevraagd.

Onderwerpen waar de raad over adviseert, zijn:

 • wonen;
 • ruimtelijke ordening;
 • milieu;
 • klimaat;
 • water;
 • landbouw;
 • natuur;
 • voedsel (kwaliteit);
 • verkeer en vervoer;
 • ruimtelijk-economische ontwikkeling;
 • energie-infrastructuur;
 • externe veiligheid.

De Rli ondersteunt 4 ministeries:

 • het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW);
 • het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK);
 • het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV);
 • het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK).

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)