RDW

De RDW voert wettelijke taken uit voor een veilig en geordend wegverkeer in Nederland.

Contactgegevens RDW

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 008 74 47 (particulier)
Internet
RDW
Contact met de RDW
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

Bezoekadres

  • Hoofdkantoor
  • Europaweg 205
  • 2711 ER Zoetermeer

Postadres

  • Postbus 777
  • 2700 AT Zoetermeer

RDW Zakelijk

Telefoon: 088 - 008 74 77

Telefoon vanuit buitenland

Telefoon: +31 (0)598 39 33 30 of +31 88 008 74 70

RDW kantoor Veendam

Skagerrak 10
9642 CZ Veendam
Postbus 30000
9640 RA Veendam

Social media

De RDW is bereikbaar op Facebook, X, LinkedIn en Youtube.

Taakomschrijving RDW

De RDW is een publieke dienstverlener in de mobiliteitsketen. De RDW heeft als wettelijke taken:

  • toelaten van  motorvoertuigen;
  • controleren van de technische staat van motorvoertuigen;
  • registreren van motorvoertuigen;
  • uitgifte van documenten zoals rijbewijzen;
  • verstrekken van informatie aan belanghebbenden over voertuigen en hun eigenaren.

De RDW legt verantwoording af aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

RDW