Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ontwikkelt beleid voor het Nederlandse erfgoed en voert het uit.

Contactgegevens Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(033) 421 74 56 (Infodesk)
Internet
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Contact met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Bezoekadres

  • Hoofdvestiging
  • Smallepad 5
  • 3811 MG Amersfoort

Factuuradres

Het Financieel Dienstencentrum (FDC) accepteert namens het ministerie van OCW e-facturen. Meer informatie is te vinden in de Financiële Bijsluiter bij de Helpdesk E-factureren.

E-mail voor vragen over betaling of het versturen van een herinnering of aanmaning: fdc@minszw.nl.

Social Media

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is bereikbaar via Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram en Youtube.

Taakomschrijving RCE

RCE is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Samen met de dienst ontwikkelt het ministerie het beleid voor het culturele erfgoed en voert dit uit. Onder cultureel erfgoed vallen:

  • archeologie;
  • beschermde monumenten;
  • historisch landschap;
  • roerend erfgoed zoals boeken en kunstwerken.