Rijkskennisinstellingen (RKI)

Het RKI (rijkskennisinstellingen) is een netwerk van rijkskennisinstellingen en planbureaus.

Rijkskennisinstellingen (RKI)

Contactgegevens

E-mailadres
RKIoverleg@rivm.nl
Internet
Rijkskennisinstellingen (RKI)

Bezoekadres

  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
  • Antonie van Leeuwenhoeklaan 9
  • 3721 MA Bilthoven

Postadres

  • Postbus 1
  • 3720 BA Bilthoven

Taakomschrijving RKI

Het RKI is een netwerk van rijkskennisinstellingen en planbureaus. Met wetenschappelijk gefundeerde en toepasbare kennis realiseert het RKI maatschappelijke opgaven en transities.
 
De taken en adviezen van de RKIs hebben hun basis in wetenschappelijk opgebouwde kennis. De kennisontwikkeling en innovatie staan in dienst van de maatschappelijke opgaven door kennis en innovatie te verbinden aan beleidsopties. Op deze manier vormt het RKI de verbinding tussen de wetenschappelijke beleidsadviezen en de samenleving.

Rijkskennisinstellingen (RKI)