Rijkskennisinstellingen (RKI)

Het RKI (rijkskennisinstellingen) is een netwerk van rijkskennisinstellingen en planbureaus.

Rijkskennisinstellingen (RKI)

Contactgegevens

E-mailadres
RKIoverleg@rivm.nl
Internet
Rijkskennisinstellingen (RKI)

Bezoekadres

 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Antonie van Leeuwenhoeklaan 9
 • 3721 MA Bilthoven

Postadres

 • Postbus 1
 • 3720 BA Bilthoven

Taakomschrijving RKI

Het RKI is een netwerk van rijkskennisinstellingen en planbureaus. Zij ondersteunen beleid met hun wetenschappelijke kennis en innovatie. Zij  werken aan onderwerpen zoals  veiligheid, gezondheid, economie, onderwijs, leefomgeving en biodiversiteit. Zij staan hiermee midden in de 'driehoek' tussen wetenschap, samenleving en beleid.

Leden van het RKI netwerk zijn:

 • het Centraal Planbureau (CPB);
 • het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS);
 • het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM);
 • het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI);
 • het Naturalis Biodiversity Center;
 • het Nederlands Forensisch Instituut (NFI);
 • het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIVP);
 • het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL);
 • de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed;
 • het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM);
 • de Rijks Kunsthistorische Dienst;
 • Rijkswaterstaat;
 • het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP);
 • het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC).

Rijkskennisinstellingen (RKI)