Rijkskennisinstellingen (RKI)

Het RKI (rijkskennisinstellingen) is een netwerk van rijkskennisinstellingen en planbureaus.

Rijkskennisinstellingen (RKI)

Contactgegevens

E-mailadres
RKIoverleg@rivm.nl
Internet

Taakomschrijving RKI

Het RKI is een netwerk van rijkskennisinstellingen en planbureaus en met onze wetenschappelijk gefundeerde en toepasbare kennis hebben we een belangrijke taak voor de samenleving bij het realiseren van de maatschappelijke opgaven en transities.
 
De taken en adviezen van de RKIs staan altijd in dienst van het borgen van het publieke belang en zijn geworteld in wetenschappelijk opgebouwde kennis. De kennisontwikkeling en innovatie vormen voor de RKI’s echter geen doel op zich, maar dienen de maatschappelijke opgaven door kennis en innovatie te verbinden aan beleidsopties. Wij vormen vanwege de uitvoering van operationele taken en de fundamenteel of praktijkgericht onderzoek een essentiële verbinding tussen de wetenschappelijke beleidsadviezen en de samenleving.