SAB Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart

SAB Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart geeft vaardocumenten uit voor de beroepsbinnenvaart en is verantwoordelijk voor de afvalstoffeninzameling.

Contactgegevens SAB

Contactgegevens

Telefoonnummer
(010) 798 98 98
Faxnummer
(010) 404 80 19
E-mailadres
info@sabni.nl
Internet
SAB Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart
Contact met SAB
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur (SAB-balie, alleen op afspraak).

Bezoekadres

  • Waalhaven Z.Z. 19
  • 3089 JH Rotterdam

Postadres

  • Postbus 5700
  • 3008 AS Rotterdam

Taakomschrijving SAB

De SAB is verantwoordelijk voor de inzameling van afvalstoffen uit de beroepsbinnenvaart.  

De SAB:

  • houdt de gegevens bij van het ingezamelde afval van individuele schepen;
  • int de afvalbeheersbijdrage bij de bunkering van gasolie.

De SAB houdt de gegevens bij van het ingezamelde afval van individuele schepen.

De afdeling Vaardocumenten verstrekt en controleert een aantal vaardocumenten voor binnenschepen. Zoals dienstboekjes, vaartijdenboeken, vaartijdverklaringen en olieafgifteboekjes.

Stichting Afvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart (SAB)