Sociaal-Economische Raad (SER)

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert kabinet en parlement over het sociaal-economisch beleid.

Contactgegevens Sociaal-Economische Raad (SER)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 349 94 99
Internet

Contact met de SER

Bezoekadres

  • Bezuidenhoutseweg 60
  • 2594 AW Den Haag

Postadres

  • Postbus 90405
  • 2509 LK Den Haag

Social media

De SER is bereikbaar via Facebook, LinkedIn en Twitter.

Taakomschrijving SER

De  SER adviseert de regering en het parlement over het sociaal-economisch beleid. Ook brengt de raad verschillende partijen samen om in convenanten afspraken te maken over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Daarnaast heeft de SER bestuurlijke en wettelijke taken zoals het bevorderen van medezeggenschap.

Sociaal-Economische Raad (SER)