Sociaal-Economische Raad (SER)

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert regering en parlement over het sociaal-economisch beleid.

Contactgegevens Sociaal-Economische Raad (SER)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 349 94 99
Internet
Sociaal-Economische Raad (SER)
Contact met de SER

Bezoekadres

  • Bezuidenhoutseweg 60
  • 2594 AW Den Haag

Postadres

  • Postbus 90405
  • 2509 LK Den Haag

Social media

De SER is bereikbaar via Facebook, LinkedIn en Twitter.

Taakomschrijving SER

De SER adviseert de regering en het parlement over het sociaal-economisch beleid. Daarnaast adviseert de SER over belangrijke onderwerpen als gezondheidszorg, milieu en energie. Daarbij ligt de nadruk op de sociaal-economische aspecten van deze onderwerpen. De adviezen van de SER zijn openbaar.

Ook heeft de SER bestuurlijke en wettelijke taken zoals het bevorderen van medezeggenschap.

Sociaal-Economische Raad (SER)