Sociaal-Economische Raad (SER)

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert regering en parlement over het sociaal-economisch beleid.

Contactgegevens Sociaal-Economische Raad (SER)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 349 94 99
Internet
Sociaal-Economische Raad (SER)
Contact met de SER

Bezoekadres

  • Bezuidenhoutseweg 60
  • 2594 AW Den Haag

Postadres

  • Postbus 90405
  • 2509 LK Den Haag

Social media

De SER is bereikbaar via Facebook, LinkedIn en Twitter.

Taakomschrijving SER

De SER is de belangrijkste adviesraad voor regering en parlement. In de SER werken ondernemers, werknemers en onafhankelijke kroonleden samen. De SER adviseert over sociaal-economische vraagstukken. De adviezen gaan over een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Zoals arbeidsmarkt, pensioenen en onderwijs. De adviezen van de SER zijn openbaar.

Sociaal-Economische Raad (SER)