Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is de onafhankelijk toezichthouder op de delfstoffenwinning en energiewinning in Nederland.

Contactgegevens Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 379 84 00
E-mailadres
info@sodm.nl
Internet
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
Contact met SodM

Bezoekadres

  • Henri Faasdreef 312
  • 2492 JP Den Haag

Postadres

  • Postbus 24037
  • 2490 AA Den Haag

Meldingen calamiteit, voorval of ongeval

Mijnbouwondernemingen, netbeheerders en operators van windparken kunnen bij SodM verschillende meldingen doen. Zoals calamiteiten of incidenten. Maar ook verplichte meldingen over werkzaamheden binnen een omgevingsvergunning.

Telefoonnummer: +31 (0)6 53 38 87 22.
Openingstijden: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit nummer is alleen voor mijnbouwbedrijven of netbeheerders.

Social media

SodM is bereikbaar via X en LinkedIn.

Taakomschrijving SodM

SodM is de onafhankelijke toezichthouder op de delfstoffenwinning en energiewinning in Nederland. SodM ziet toe op de veiligheid en milieubescherming bij mijnbouwactiviteiten, het gasnetwerk en windenergie op zee. De taken van SodM liggen onder meer vast in de Mijnbouwwet en de Gaswet.

Ook adviseert SodM het ministerie van Economische Zaken (EZ) over mijnbouwactiviteiten.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)