Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ziet toe op de naleving van regels voor winning en transport van delfstoffen.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 379 84 00
E-mailadres
sodm@minez.nl
Internet
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Bezoekadres

  • Henri Faasdreef 312
  • 2492 JP Den Haag

Postadres

  • Postbus 24037
  • 2490 AA Den Haag

Taakomschrijving SodM

SodM is de onafhankelijk toezichthouder op de winning van delfstoffen en energie in Nederland. SodM ziet toe op de veiligheid en milieubescherming bij mijnbouwactiviteiten, het gasnetwerk en wind op zee. Dit doet SodM door bedrijven in de delfstoffenwinning te bezoeken en te controleren. Als bedrijven niet voldoen aan de wet- en regelgeving, dan treedt SodM hier tegen op.

SodM valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)