Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ziet toe op de naleving van regels voor winning en transport van delfstoffen.

Contactgegevens Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 379 84 00
E-mailadres
sodm@minez.nl
Internet
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Bezoekadres

  • Henri Faasdreef 312
  • 2492 JP Den Haag

Postadres

  • Postbus24037
  • 2490 AA Den Haag

Taakomschrijving SodM

SodM is de onafhankelijk toezichthouder op de delfstoffen- en energiewinning in Nederland. SodM ziet toe op de veiligheid en milieubescherming bij mijnbouwactiviteiten, het gasnetwerk en wind op zee.

Daarnaast houdt het toezicht op de naleving van wetten en regelgeving. Als het nodig is, kan SodM de naleving afdwingen.

Ook adviseert SodM het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over mijnbouwactiviteiten.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)