SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling ontwikkelt en toetst leerplannen voor het onderwijs.

Contactgegevens SLO

Contactgegevens

Telefoonnummer
(033) 484 08 40
E-mailadres
info@slo.nl
Internet
SLO
Contact met SLO

Bezoekadres

  • Stationsplein 1
  • 3818 LE Amersfoort

Postadres

  • Postbus 502
  • 3800 AM Amersfoort

Social media

SLO is bereikbaar via Facebook, X en LinkedIn.

Taakomschrijving SLO

SLO  is een landelijk kenniscentrum voor het onderwijs. SLO houdt zich in samenwerking met scholen bezig met het opstellen van landelijke onderwijsdoelen.  Dit zijn bijvoorbeeld:

  • kerndoelen;
  • eindtermen;
  • examenprogramma’s.

SLO richt zich op het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.