SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling ontwikkelt en toetst leerplannen voor het onderwijs.

Contactgegevens SLO

Contactgegevens

Telefoonnummer
(053) 484 08 40
E-mailadres
info@slo.nl
Internet

Bezoekadres

  • Piet Heinstraat 12
  • 7511 JE Enschede

Postadres

  • Postbus 2041
  • 7500 CA Enschede

Vestiging Utrecht

Aidadreef 4
3561 GE Utrecht

Taakomschrijving SLO

SLO heeft als wettelijke taak om landelijke leerplankaders te ontwikkelen voor het onderwijs. Ook adviseert SLO het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over leerplanontwikkeling. SLO richt zich op het basisonderwijs, speciaal en voortgezet onderwijs. Daarbinnen houdt het zich met alle vakgebieden bezig.

Kaart

SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling