SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling ontwikkelt en toetst leerplannen voor het onderwijs.

Contactgegevens SLO

Contactgegevens

Telefoonnummer
(033) 484 08 40
E-mailadres
info@slo.nl
Internet
SLO
Contact met SLO

Bezoekadres

  • Stationsplein 1
  • 3818 LE Amersfoort

Postadres

  • Postbus 502
  • 3800 AM Amersfoort

Social media

SLO is bereikbaar via Facebook, Twitter en LinkedIn.

Taakomschrijving SLO

SLO  is een landelijk kenniscentrum voor het onderwijs. SLO houdt zich bezig met het opstellen van landelijke onderwijsdoelen.  Dit zijn bijvoorbeeld:

  • kerndoelen;
  • eindtermen;
  • examenprogramma’s.

SLO richt zich op het basisonderwijs, speciaal en voortgezet onderwijs.