Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) biedt financeringsmogelijkheden voor het verbeteren van de kwaliteit van wonen en leven in Nederland.

Contactgegevens SVn

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 253 94 00
E-mailadres
info@svn.nl
Internet
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland
Contact met SVn
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur

Bezoekadres

  • Netwerklaan 321
  • 3821 AC Amersfoort

Postadres

  • Postbus 40
  • 3800 AA Amersfoort

Taakomschrijving SVn

SVn is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Samen met gemeenten en andere overheden helpt SVn bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties met financiering voor woningaanpassingen en verduurzaming. Ook kan SVn een Starterslening verstrekken voor mensen die voor het eerst een huis kopen maar daarvoor niet voldoende hypotheek krijgen.

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)