Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ)

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) is het fonds voor het versterken van de journalistieke infrastructuur in Nederland.

Contactgegevens

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 361 71 11
E-mailadres
info@svdj.nl
Internet
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ)
Contact met het SVDJ

Bezoekadres

  • Koninginnegracht 46
  • 2514 AD Den Haag

Social media

Het SDVJ is bereikbaar via Facebook, X en LinkedIn.

Taakomschrijving SVDJ

Het SVDJ stimuleert de kwaliteit, diversiteit en onafhankelijkheid van de journalistiek in Nederland. Het fonds voert subsidieprogramma’s en onderzoek uit om zo de vernieuwing en verduurzaming van de journalistieke infrastructuur te bevorderen.

Het Stimuleringsfonds is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).