VSL

VSL (Van Swinden Laboratorium) beheert en ontwikkelt in opdracht van de Nederlandse overheid nationale meetstandaarden.

Contactgegevens VSL

Contactgegevens

Telefoonnummer
(015) 269 15 00
E-mailadres
vsl@vsl.nl
Internet
Nederlands Metrologisch Instituut VSL
Contact met VSL

Bezoekadres

  • Thijsseweg 11
  • 2629 JA Delft

Social media

VSL is bereikbaar via LinkedIn.

Taakomschrijving VSL

VSL is het nationaal metrologisch instituut (NMI) van Nederland. VSL maakt meetresultaten van bedrijven, laboratoria en instellingen direct herleidbaar naar internationale standaarden. VSL beheert en ontwikkelt in opdracht van de Nederlandse overheid de nationale meetstandaarden voor onder meer wetenschap, industrie en eerlijke handel. De regels voor meeteenheden en het in de handel brengen en gebruik van meetinstrumenten liggen vast in de Metrologiewet 2006.

VSL