Waarderingskamer

De Waarderingskamer controleert of gemeenten de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) goed uitvoeren.

Contactgegevens Waarderingskamer

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 311 05 55
E-mailadres
info@waarderingskamer.nl
Internet
De Waarderingskamer
Contact met Waarderingskamer

Bezoekadres

  • Muzenstraat 73
  • 2511 WB Den Haag

Postadres

  • Postbus 93210
  • 2509 AE Den Haag

Taakomschrijving Waarderingskamer

De Waarderingskamer controleert of gemeenten de Wet WOZ goed uitvoeren. Hieronder vallen:

  • de waardebepaling van woningen en niet-woningen (taxatie);
  • de formele bekendmaking van de WOZ-waarde (waardevaststelling bij beschikking);
  • de afhandeling van bezwaarschriften;
  • de uitvoering van de Basisregistratie WOZ.

Daarnaast adviseert de Waarderingskamer de staatssecretaris van Financiën over:

  • wetten, regelgeving en beleid op het terrein van de Wet WOZ;
  • ontwikkelingen op het gebied van de WOZ.

Waarderingskamer