Waarderingskamer

De Waarderingskamer controleert of gemeenten taxaties van onroerende zaken zoals huizen goed uitvoeren.

Contactgegevens Waarderingskamer

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 311 05 55
E-mailadres
info@waarderingskamer.nl
Internet

Contact met Waarderingskamer

Bezoekadres

  • Muzenstraat 73
  • 2511 WB Den Haag

Postadres

  • Postbus 93210
  • 2509 AE Den Haag

Taakomschrijving Waarderingskamer

De Waarderingskamer houdt toezicht op de uitvoering van de Wet WOZ (waarde onroerende zaken) door gemeenten. Hieronder vallen:

  • de waardebepaling van woningen en niet-woningen (taxatie);
  • de formele bekendmaking van de WOZ-waarde (waardevaststelling bij beschikking);
  • de uitvoering van de Basisregistratie WOZ.

Kaart

Waarderingskamer