Waarderingskamer

De Waarderingskamer controleert of gemeenten taxaties van onroerende zaken zoals huizen goed uitvoeren.

Contactgegevens Waarderingskamer

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 311 05 55
E-mailadres
info@waarderingskamer.nl
Internet
De Waarderingskamer
Contact met Waarderingskamer

Bezoekadres

  • Muzenstraat 73
  • 2511 WB Den Haag

Postadres

  • Postbus 93210
  • 2509 AE Den Haag

Taakomschrijving Waarderingskamer

De Waarderingskamer houdt toezicht op de uitvoering van de Wet WOZ (waarde onroerende zaken) door gemeenten. Hieronder vallen:

  • de waardebepaling van woningen en niet-woningen (taxatie);
  • de formele bekendmaking van de WOZ-waarde (waardevaststelling bij beschikking);
  • de uitvoering van de Basisregistratie WOZ.

Daarnaast adviseert de Waarderingskamer de staatssecretaris van Financiën over wetten, regelgeving en beleid op het terrein van de Wet WOZ en over ontwikkelingen op het gebied van de WOZ.

Waarderingskamer