Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) adviseert de regering over maatschappelijke vraagstukken.

Contactgegevens Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 356 46 00
Internet

Contact met de WRR

Bezoekadres

  • Buitenhof 34
  • 2513 AH Den Haag

Postadres

  • Postbus 20004
  • 2500 EA Den Haag

Taakomschrijving WRR

De WRR is een onafhankelijk adviesorgaan. De WRR informeert en adviseert de regering over vraagstukken die grote invloed hebben op de samenleving. Voorbeelden zijn:

  • toekomst openbaar bestuur;
  • wonen, zorg en pensioenen;
  • big data, privacy en veiligheid.

Kaart

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)