Beslisnota bij Kamerbrief integrale aanpak grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief integrale aanpak grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld (PDF | 3 pagina's | 137 kB)