Beslisnota bij Kamerbrief over onderhandeling belastingverdragen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over onderhandeling belastingverdragen (PDF | 5 pagina's | 2,4 MB)