Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Koninklijk besluit ontslag minister Buitenlandse Zaken

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Koninklijk besluit ontslag minister Buitenlandse Zaken