Beslisnota s bij Kamerbrief over stand van zaken uitwerking Circulair Materialenplan

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota s bij Kamerbrief over stand van zaken uitwerking Circulair Materialenplan