Beslisnota bij Antwoorden op Eerste Kamervragen over het evaluatierapport van de innovatiebox over de periode 2010-2019

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden op Eerste Kamervragen over het evaluatierapport van de innovatiebox over de periode 2010-2019