Beslisnota bij Uitstelbrief op Kamervragen schade weersextremen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Uitstelbrief op Kamervragen schade weersextremen