Nieuwe bilaterale regeling tussen Nederland en Curaçao, alsmede toepassing artikel 35a huidige BRK in 2014

In december 2013 is tussen Curaçao en Nederland overeenstemming bereikt over de tekst van een nieuwe bilaterale regeling ter voorkoming van dubbele belasting tussen beide landen. Bedoeling is dat deze nieuwe bilaterale regeling de huidige uit 1964 daterende Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) in de verhouding Nederland- Curaçao gaat vervangen.

De nieuwe bilaterale regeling zal de formele status krijgen van een Rijkswet. Alvorens de nieuwe bilaterale regeling toepassing kan vinden, dient het parlementaire traject in beide landen doorlopen te zijn. De verwachting is dat de nieuwe bilaterale regeling vanaf 1 januari 2015 zal gaan gelden.