X Defensie - Rijksjaarverslag 2015

Verantwoording van de uitgaven in 2015 die vallen onder hoofdstuk X van de Rijksbegroting.