IX Financiën en Nationale Schuld - Rijksjaarverslag 2016

Verantwoording van de uitgaven in 2016 die vallen onder hoofdstuk IX van de Rijksbegroting.