XII Infrastructuur en Milieu - Rijksjaarverslag 2016

Verantwoording van de uitgaven in 2016 die vallen onder hoofdstuk XII van de Rijksbegroting.