VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Rijksjaarverslag 2016

Verantwoording van de uitgaven in 2016 die vallen onder hoofdstuk VIII van de Rijksbegroting.