VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Rijksjaarverslag 2018

Verantwoording van de uitgaven in 2018 die vallen onder hoofdstuk VIII van de Rijksbegroting.