III Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten - Rijksjaarverslag 2019

Verantwoording van de uitgaven in 2019 die vallen onder hoofdstuk III van de Rijksbegroting.