K Defensiematerieelbegrotingsfonds - Rijksjaarverslag 2021

Verantwoording van de uitgaven in 2021 die vallen onder hoofdstuk K van de Rijksbegroting.

K Defensiematerieelbegrotingsfonds - Rijksjaarverslag 2021 (PDF | 59 pagina's | 2,1 MB)