Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord inkopen 2015-2020

Dit Plan van aanpak richt zich op alle overheden. Het wil de samenwerking tussen overheden bij maatschappelijk verantwoord (duurzaam) inkopen versterken.