Verantwoordingsbrief over 2015

In de Verantwoordingsbrief 2015 legt het kabinet verantwoording af aan de Tweede Kamer over het jaar 2015 op alle beleidsterreinen.