Aanbieding ontwerpbesluit verlenging geldigheidsduur rijbewijs in bepaalde gevallen

Minister Van Nieuwenhuizen stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de tijdelijke verlenging van de geldigheidsduur van het rijbewijs in bepaalde gevallen (Tijdelijk besluit verlenging geldigheidsduur rijbewijs in bepaalde gevallen).

De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Aanbieding ontwerpbesluit verlenging geldigheidsduur rijbewijs in bepaalde gevallen (PDF | 2 pagina's | 108 kB)