Financieringsmonitor 2020

In deze editie van de Financieringsmonitor is ook stilgestaan bij de gevolgen van corona voor bedrijven en in het bijzonder voor de externe financiering van bedrijven. Bedrijven zagen de gevolgen van het coronavirus als de grootste uitdaging in de periode juli 2019 tot juli 2020.