Beantwoording vragen schriftelijk overleg Vuurwerk 27 oktober 2021

Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) beantwoordt vragen naar aanleiding van het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Vuurwerkbesluit. Het besluit gaat over verbetering van de handhaafbaarheid en enkele andere wijzigingen. Daarnaast gingen de vragen over de Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 opslag en vervoer en de aanbieding van de ILT signaalrapportage. De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer had hierover vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg van 27 oktober 2021.