De vijfde voortgangsrapportage van de TVL

Minister Adriaansens (EZK) zendt de Tweede Kamer de vijfde voortgangsrapportage van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).