Antwoorden Kamervragen over de antwoorden over het bericht dat Amsterdam autoroutes dwars door de stad wil afsluiten

Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen over eerdere antwoorden op de schriftelijke vragen naar aanleiding van het bericht 'Amsterdam wil autoroutes dwars door de stad schrappen'. Het Tweede Kamerlid Koerhuis (VVD) had de vragen gesteld.