Kamerbrief over alternatief voor publiekrechtelijke omvorming ProRail (35 396)

Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over het alternatief dat ProRail een (privaatrechtelijk) bedrijf blijft. ProRail blijft een bv met statuten en een raad van commissarissen.