Reactie op het Schriftelijk Overleg over de informele Raad Buitenlandse Zaken met de ministers van Defensie op 29-30 augustus 2023

Minister Ollongren (Defensie) beantwoordt de Kamervragen over de informele Raad Buitenlandse Zaken met de ministers van Defensie op 29-30 augustus 2023. Deze vragen zijn gesteld door de leden van de vaste commissie voor Defensie.

Reactie op het Schriftelijk Overleg over de informele Raad Buitenlandse Zaken met de ministers van Defensie op 29-30 augustus 2023