Kamerbrief over de viering van carnaval en de planning van de doorstroomtoets

Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer de viering van carnaval en de planning van de doorstroomtoets. Het verzoek hiervoor kwam van de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, op initiatief van het lid Richardson (VVD).