Kamerbrief over behandeling prioritaire wetsvoorstellen

Minister-president Rutte vraagt aandacht voor een tijdige behandeling voor de komende verkiezingen van 3 wetsvoorstellen met een zwaarwegend belang op het gebied van de veiligheid.

Kamerbrief over behandeling prioritaire wetsvoorstellen