Letterlijke tekst persconferentie na ministerraad 16 oktober 2020

Letterlijke tekst van de persconferentie van viceminister-president De Jonge na afloop van de ministerraad op 16 oktober 2020. Bekijk de hele persconferentie via YouTube.

Inleidend statement viceminister-president De Jonge:

Goedemiddag. Zoals u weet is minister-president Rutte vandaag in Brussel voor de Europese Raad en heb ik daarom de ministerraad voorgezeten. En in de ministerraad hebben we uiteraard gesproken over de recente ontwikkelingen rondom de aanpak van het coronavirus. En we zien ook vandaag in de cijfers weinig reden tot optimisme. Het totaal aantal nieuwe besmettingen komt uit op bijna 8000, en dat is weer een toename ten opzichte van gisteren. En er is ook een stijging in het aantal ziekenhuisopnames en het aantal IC-opnames, ruim 1500, van wie ruim 300 op de IC. En hierdoor komt onvermijdelijk de reguliere zorg verder onder druk te staan, en zullen operaties en behandelingen moeten worden uitgesteld. Daarom hebben wij dinsdag de hamer uit de gereedschapskist moeten halen, in de vorm van een gedeeltelijke lockdown. Het aantal besmettingen moet gewoon omlaag; en dat betekent minder bijeenkomsten, minder reisbewegingen, minder contacten. Zoals de premier en ik dinsdag al hebben gezegd waren dit geen eenvoudige keuzes. Er ligt nu een stevig pakket aan maatregelen, dat verstrekkende gevolgen heeft. Voor horecaondernemers die tijdelijk hun deuren moeten sluiten, voor de detailhandel die met meer beperkingen te maken heeft en voor ons allemaal: we moeten onze sociale contacten nog verder beperken. En we beseffen dat dit een harde boodschap is. Maar de beste manier om van de maatregelen af te komen is door ons er gewoon aan te houden.

En ik begrijp dat dit soms tot frustratie leidt. En dat er mensen zijn die het er niet mee eens zijn en die dat ook laten horen. En dat kan en dat mag. Vanzelfsprekend. Maar wat nooit mag, is je frustratie botvieren op mensen in de zorg en bij de GGD, op handhavers, op politici en op journalisten. Dat is volstrekt onacceptabel. Het is heel erg dat bijvoorbeeld de NOS zich genoodzaakt voelt om de logo’s van hun auto’s te verwijderen om normaal hun werk te kunnen doen. Het is helaas een tendens waar ook de NCTV in zijn nieuwste rapportage voor waarschuwt. En daarom wil ik hier benadrukken dat juist in tijden als deze niemand gebaat is bij toenemende polarisatie in de samenleving. Gelukkig heeft het overgrote deel van Nederland gewoon begrip voor de maatregelen, hoewel deze ook van hen veel vragen. Uiteindelijk willen we allemaal terug naar hoe het ooit was voor corona, willen we allemaal terug naar een bestaan zonder de huidige beperkingen. En dat moeten wij echt samen doen, ook al zijn we het niet altijd met elkaar eens.

Hoewel het volgende week herfstreces is, vinden we het noodzakelijk om wel in een ministerraad bijeen te komen. En ook zullen we met de meest betrokken bewindslieden van dag tot dag de actuele situatie bespreken, zoals we dat eigenlijk iedere week doen.

Aanpak coronavirus

DE WINTHER (DE TELEGRAAF)

Meneer De Jonge, kunt u misschien nog even uitleggen wat nou precies het advies is richting de komende week met betrekking tot de vakantie? Of het nou de bedoeling is dat mensen de grens overgaan?

DE JONGE

Nou, je houdt je aan de reisadviezen zoals altijd vermeld op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken en dat betekent eigenlijk dat er maar vrij weinig buitenlanden zijn waar we nog welkom zijn, omdat de meeste landen ons op oranje hebben gezet wat gewoon betekent dat je, als je daar aankomt, twee weken in quarantaine moet. Wij geven zelf het dringend advies om alleen voor noodzakelijke reizen naar een oranje land te gaan. En als het gaat over reizen in het binnenland, zeggen we ook: als je dan een vakantiehuisje hebt geboekt, er is al herfstvakantie in een flink deel van het land, dan kun je gewoon naar dat huisje toe. Maar ga dan daar zorgen dat je je bewegingen beperkt zoals je dat anders ook thuis zou doen. En dat is het reisadvies voor deze herfstvakantie.

DE WINTHER

Het leek erop dat minister Grapperhaus toch iets verder ging en vooral iedereen aanraadde om thuis te blijven. Is dat dan iets anders dan wat u adviseert?

DE JONGE

Nou nee, kijk, ook in België heeft men ons voor een groot deel op oranje gezet en daarom is afgesproken tussen Nederland en België, onder andere door collega Grapperhaus met zijn ambtsgenoot in België om helder uit te spreken: doe dat nou niet. Ga nou niet allerlei dagjes uit over de grens, blijf nou gewoon waar je bent, blijf in je eigen omgeving.

DE WINTHER

Wat zou u zeggen tegen mensen die denken: ja, ze kunnen me nog meer vertellen, ik heb lang genoeg en hard gewerkt de afgelopen maanden, ik ga wel gewoon op vakantie naar het buitenland?

DE JONGE

Nou, dat ik me dat heel goed kan voorstellen en toch dat het verstandig is om dat niet te doen. Niet te doen naar oranje landen, dus daarbij geldt wel altijd het reisadvies van Buitenlandse Zaken, maar gewoon te blijven waar je bent.

DE WINTHER

Gaat de Koning nog op vakantie?

DE JONGE

Dat is mij niet bekend.

DE WINTHER

Toevallig staat de Rijksvoorlichtingsdienst naast u, dus die kan het u misschien vertellen.

MANCHE

Dat is mij ook niet bekend.

DE WINTHER

Het is u niet bekend of de Koning op vakantie gaat?

MANCHE

Het is mij niet bekend.

DE WINTHER

Zou het, want u heeft net gezegd, dat u het niet zo verstandig vindt om de grens over te gaan, het zou een rare figuur geven als de Koning dan wel het land uitgaat, toch?

DE JONGE

Volgens mij, voor iedereen gelden gewoon dezelfde reisadviezen en dat betekent dat de website van Buitenlandse Zaken, de reisadviezen zoals die daar vermeldt staan, dat die gewoon leidend zijn. Dat betekent een oranje land alleen voor noodzakelijke reizen. En je kunt alleen reizen naar een land dat niet oranje is of niet rood is, en dat geldt voor iedereen.

DE WINTHER

Is het niet een beetje zorgelijk dat u niet weet waar de Koning is?

DE JONGE

Nee, volgens mij is dat niet mijn dagelijks werk om dat bij te houden, nee.

STEMERDING (NOS)

Meneer De Jonge, tot nu toe lijken de maatregelen van de persconferentie van 28 september nog geen effect te hebben. Wat verwacht u daar nog van?

DE JONGE

Dat was natuurlijk ook precies het moeilijke dilemma waar we in zaten de afgelopen week. We wisten dat het aantal besmettingen aan het stijgen was. We zagen dat eigenlijk ook nog niet afvlakken afgelopen dinsdag, toen we de maatregelen moesten nemen. Ten aanzien van de ziekenhuisopnames wisten we dat dat te vroeg was om dat al te kunnen zien in de ziekenhuizen. Maar ten aanzien van de besmettingen hadden we eigenlijk wel iets van een afvlakking willen zien. Die was afgelopen dinsdag nog niet te zien. Nou had je toen kunnen zeggen: zullen we anders nog een week wachten, even aankijken hoe dat zich verder ontwikkelt? Daar hebben we niet voor gekozen. We hebben uit voorzorg meteen zwaardere maatregelen ingezet. Met als effect, dat stel dat die maatregelen van de 28e...

STEMERDING

Dat is een microfoon in mijn gezicht. Ik help je even met vasthouden.

DE JONGE

Jammer, dat dat dan niet in beeld is. Zo leuk. Voor de kijker thuis: het was een microfoon die even een gezicht in plopt. Geeft helemaal niets overigens. Nee, dus wat we hebben moeten doen is goed in de gaten houden of dat maatregelenpakket van de 28e, of dat zijn werk deed. Dat zagen we niet terug. Sowieso niet in de ziekenhuisopnames, dat wisten we ook, dat zagen we ook niet terug in het aantal besmettingen. Dat was eigenlijk nog onvoldoende aan het afvlakken. Je zag daar eigenlijk nog geen bocht eigenlijk rond dit weekend in die besmettingscijfers. En eigenlijk alle andere cijfers gaven ons ook weinig reden voor optimisme. En dan bedoel ik bijvoorbeeld de mobiliteitscijfers, want daarin zou je dan hebben kunnen zien of mensen op basis van het maatregelenpakket van 28 september al bezig waren hun gedrag heel erg aan te passen. Het was eigenlijk nog gewoon behoorlijk druk op de weg. Maar wat je gerapporteerd krijgt uit hoe het bij werkgevers gaat, is dat dat werk zoveel mogelijk thuis nou niet in alle gevallen even goed werd nageleefd zoals dat in maart ging. Kortom, wat we eigenlijk zagen in de bewegingen is: te weinig effect. Wat we zagen in de cijfers is: te weinig effect. En dus hebben we er voor gekozen een stevig maatregelenpakket er bovenop te zetten, die hamer uit de kast te halen en te kiezen voor die gedeeltelijke lockdown. Zo zullen we ook de cijfers voor de komende weken blijven volgen. We kunnen het ons niet veroorloven om te denken: het zal wel goedkomen, laten we nog maar een weekje afwachten. Je moet ook uit voorzorg moet je kunnen handelen. En daarom hebben we gezegd: dit maatregelenpakket dat gaat sowieso voor vier weken gelden. En over twee weken, dus dat is niet aanstaande dinsdag, maar de dinsdag erop, steken we opnieuw de thermometer erin om te kijken: hoe staat het nu? En dan is mijn verwachting zeker niet dat we dan maatregelen zouden kunnen afschalen. Maar mogelijkerwijs als de maatregelen van afgelopen dinsdag onvoldoende aanleiding hebben gegeven tot het echt veranderen van ons gedrag, echt minder contacten, echt minder bewegingen, dan is het onvermijdelijk om nog verder te gaan dan we al gingen.

STEMERDING

Ja, want dat is ook mijn vraag. Als we nou helemaal geen effect zien van die maatregelen van 28 september, wat betekent dat dan voor de houdbaarheid van deze maatregelen?

DE JONGE

Dat betekent eigenlijk dat de remweg langer wordt. Dus je moet je voorstellen dat het maatregelenpakket, als het uitwerkt zoals we daadwerkelijk zouden willen dat het uitwerkt, dat het echt iets doet met onze contacten, dat het echt iets doet met onze reisbewegingen, dat het echt iets doet met de omvang van de groepen waar we bijeenkomen. En als iedereen zich echt heel scherp aan die maatregelen houdt, thuisblijft als hij klachten heeft – we weten dat niet iedereen dat doet, dat is wel heel belangrijk – die 1,5 meter afstand houden – we weten dat niet iedereen dat doet, dat is wel heel erg belangrijk. Als iedereen zich echt houdt aan de maatregelen zoals die nu gelden, dan zou dat een remmend effect op de verspreiding kunnen hebben van, u zit inmiddels ook goed in de techniek, van die 0,8 tot de reproductiefactor. En het sommetje wat je moet maken eigenlijk elke  4 of 5 dagen, zie je zo’n reproductieslag, en elke 4 /  5 dagen is het aantal wat je per vandaag ziet, het aantal besmettingen per vandaag x 0,8, zo kun je uitrekenen hoe lang de remweg duurt. Als de compliance, dus de mate waarin mensen zich aan de maatregelen houden minder wordt, dan betekent dat dus ook dat het remmend effect wat je daarvan mag verwachten, minder is dan die modelmatige berekening van die R van 0,8 en dus dat het langer duurt voordat je weer back in control komt.

STEMERDING

En is het dan ook nog mogelijk dat als we bijvoorbeeld de komende dagen definitief geen effect van die maatregelen van 28 september, dat u dan al eerder ook weer strengere maatregelen gaat nemen?

DE JONGE

Dat is natuurlijk niet met zekerheid te zeggen, omdat je niet altijd kunt zeggen: wat heeft nou wanneer welk effect gehad.

STEMERDING

Ik bedoel eigenlijk meer: stel we blijven het zien stijgen, zou het dan ook kunnen dat je zegt: nou ik ga volgende week toch nog strengere maatregelen afkondigen.

DE JONGE

We proberen wel zo voorspelbaar mogelijk te zijn in de zin van dat we eigenlijk het liefst eens in de twee weken tot maatregelen willen komen. Dat geeft het meeste rust en het meeste voorspelbaarheid, dus dat willen we eigenlijk wel doen. Tegelijkertijd, als er aanleiding voor is, kun je natuurlijk iedere dag tot maatregelen komen, maar gaat u ervan uit...

STEMERDING

U verwacht het niet.

DE JONGE

Dat we eens in de twee weken inderdaad tot een pakket aan maatregelen zullen komen en u ook daarover zullen informeren. En zo willen we daarmee omgaan.

STEMERDING

Het doel van al die maatregelen is natuurlijk de zorg ontlasten, vooral nu de verpleegafdelingen, ic’s gaat het nog wel. Hoe ernstig vindt u de situatie op dit moment in de ziekenhuizen?

DE JONGE

Ik vind het ernstig. Ik vind het heel ernstig. En ik weet dat heel veel ziekenhuizen zich heel goed hebben ingespannen om te kijken: hoe zou je nou bij die volgende golf zo goed als mogelijk reguliere zorg kunnen laten doorgaan en daarbij toch ruimte bieden voor de Covidpatiënten? En tegelijkertijd, als de aantallen zo toe blijven nemen, zoal ze nu aan het doen zijn, en we gaan er echt vanuit dat dat nog wel eventjes zal blijven stijgen, betekent het wel dat de reguliere zorg voldoende snel ook moet afschalen. Onvermijdelijk is dat zo. En dat willen we niet, maar je moet ergens de verpleegkundigen vandaan halen, de artsen vandaan halen die aan het bed moeten staan, of op de cohortafdelingen of op de ic’s. Dus het is onvermijdelijk dat de reguliere zorg moet afschalen.

STEMERDING

En hoe erg is het nu, vindt u?

DE JONGE

Ik vind het zorgelijk. Ik vind het echt zorgelijk op dit moment. Als je kijkt naar het aantal ziekenhuizen waar echt de bezettingsdruk hoog is op dit moment, dus waar niet zomaar lege bedden zijn voor nieuwe patiënten, dan denk ik dat het onvermijdelijk is dat we de reguliere zorg nog verder zullen moeten afschalen. Dat is natuurlijk iets waar collega Van Ark alle dagen mee bezig is, met ook de toezichthouders. Met de IGJ, met de NZA, met Ernst Kuipers als voorzitter van de LNAZ, van de koepel van acute zorg. Omdat, kijk, de acute zorg moet altijd doorgaan. De acute zorg, die kun je niet afschalen, kun je niet plannen. En de planbare zorg, die kun je afschalen. Die kun je inderdaad anders plannen. En tegelijkertijd weten we, dat leidt ook tot schade, dus ook om die reden is het onvermijdelijk dat we de maatregelen zoals we die nu hebben genomen: inzetten, vasthouden, en goed vinger aan de pols houden om te kijken of het voldoende is. Of het voldoende is om snel genoeg het aantal besmettingen weer te doen dalen. Want waar we echt weer naar toe moeten is naar een acceptabele besmettingsgraad, en dat betekent minder dan 50 per 100.000 besmettingen in een week tijd. En dat is echt fors lager dan waar we nu zitten. We zitten nu echt veel, en veel, en veel te hoog.

WESTER (RTL NIEUWS)

Meneer De Jonge, werkgevers in het OV roepen bijvoorbeeld buschauffeurs op om de corona-app melder uit te zetten, omdat ze bang zijn dat ze straks zonder buschauffeurs komen te zitten, of met tekorten aan buschauffeurs. En die zouden al genoeg beschermd zijn in het hokje waar ze min of meer in zitten. Begrijpt u dat?

DE JONGE

Nee, ik vind dat onverstandig. Ik vind dat onverstandig, omdat ik denk dat ook voor buschauffeurs geldt dat zij gewoon gebruik moeten maken van die app. Dat geldt voor iedereen. Die app is geen wondermiddel. Dat heb ik altijd gezegd: het is een hulpmiddel, maar het is wel een hulpmiddel wat je moet willen gebruiken, zeker nu het gewoon nodig is. Ik denk dat de zorg van iemand die net langsloopt, dat die onmiddellijk zo’n melder af zou laten gaan, dat is een zorg die ons niet eerder gemeld is, wel als zorg, maar dat is niet wat gebleken is uit de praktijktoets die we hebben gedaan in het oosten van het land. We hebben daar echt een tijd lang met vijf regio’s gewerkt. Dus nee, ik vind dat onbegrijpelijk. Ik vind dat niet goed.

WESTER

Dan zou het gaat om mensen die vlak achter de chauffeur zitten en misschien wel een kwartiertje in die bus blijven zitten, of een halfuurtje. Bent u bang dat werkgevers in andere sectoren hun personeel misschien ook gaan oproepen van: zet dat nou maar uit, want je bent op zich voldoende beschermd en anders mis ik jullie zo meteen allemaal?

DE JONGE

Nou kijk, ik begrijp wel de zorg die werkgevers hebben gewoon voor de continuïteit van hun bedrijf.

De zorg die zorginstellingen hebben voor de continuïteit van de zorg. Dus ook de zorg voor de continuïteit ook van het openbaar vervoer, dat begrijp ik natuurlijk wel. Maar ik vind het nogal een stap om tegen die werknemers te zeggen ‘ik wil dat je dat ding uitzet’. Dat vind ik nogal een stap. Met die coronamelder bescherm jezelf, bescherm je elkaar, dus ik denk dat het verstandig is dat we juist van werknemers de ruimte laten om dat ook te begrijpen. Kijk in de ziekenhuizen kan het anders gaan. Als je werkt met Covidpatiënten dan is er een ander verhaal, wellicht, maar dat vind ik voor buschauffeurs… geldt dat niet, nee.

WESTER

Dus is het eigenlijk ‘buschauffeur, laat dat ding aan’?

DE JONGE

Ik zou zeggen laat dat ding gewoon aan, ja.

HAGEN (SBS)

Vraag namens Hart van Nederland, ook over de oproep om niet naar België te reizen en andersom. Zou het kabinet ook bereidt zijn om de Nederlandse grenzen te sluiten?

DE JONGE

We hebben daar natuurlijk ook in maart hebben we daar goed naar gekeken en dat heeft heel veel nadelen die nogal ingrijpend zijn. Bijvoorbeeld we weten dat die grensregio’s er heel veel zorgmedewerkers over en weer, ja, over de grens werken. Als je dat sluit, dat betekent dat je ofwel die zorgmedewerkers belet om nu naar hun werk te gaan, ofwel ze in een lange rij zetten iedere ochtend voordat ze naar werk kunnen gaan. Dat is nogal een groot nadeel. Een ander groot nadeel ervan is de handhaafbaarheid. Is ook niet een gering nadeel, want het betekent namelijk dat je een hoop handhavend personeel kwijt bent aan grensbewaking. Dus ook daarvan moet je je afvragen: ‘willen we dat?’ Een ander nadeel is dat de transportsector daarmee ernstig in het gedrang komt en als je in je eentje in de cabine zit ben je op zichzelf genomen niet echt een risico op besmetting en de transport, als dat niet door kan, dan kan ook allerlei vitale sectoren komen in het gedrang door spullen die ze niet meer geleverd krijgen. Dus voordat je zo’n drastische maatregel treft moet je eerst wel echt al het andere hebben geprobeerd en dat is precies ook de reden dat Grapperhaus dit heeft afgesproken met zijn Belgische collega, namelijk gewoon het advies geven ‘jongens, mensen, ga nou niet dagjes uit, Antwerpen is een prachtige stad, maar doe het een andere keer, Brugge is ook heel mooi, Gent is ook heel mooi, Brussel is ook heel mooi, maar doe het gewoon even een andere keer.

HAGEN

Maar wat als dat advies dan niet werkt, wat voor middelen heeft u dan nog?

DE JONGE

Nou ja, uiteindelijk heb je drastische maatregelen als... als het meer handhaven en uiteindelijk, helemaal aan het einde van de streep, heb je dan inderdaad het sluiten van grenzen, maar ik denk dat we met elkaar ook een keer een ander gesprek hebben te voeren als samenleving. Ik hoor de laatste week, de laatste weken, hoor ik wel erg vaak ‘ja, maar het is maar een advies’. Ja, maar een advies is wel heel erg belangrijk om gewoon op te volgen. Dus laten we niet te relativeren, schouderophalend doen over adviezen die de overheid geeft, adviezen die het RIVM geeft vanuit het oogpunt van de volksgezondheid. Adviezen zijn er op te volgen. Dat is thuis zo, maar dat is natuurlijk bij overheidsadviezen niet anders, dus laten we ook tegenop zeggen: niet alles moet in een wet die vervolgens ook weer beboetbaar is. Adviezen zijn er gewoon om op te volgen. Als de GGD zegt ‘je moet in quarantaine’, als de GGD zegt ‘ga nou met je kont op de bank zitten’ dan ga je gewoon met je kont op de bank zitten. Dan ga je niet denken ‘ja, maar ik weet het misschien wel beter dan de GGD’ of ‘ja, maar het is maar een advies’. Nee, helemaal niet, als de GGD zegt ‘ga met je kont op de bank zitten’ doe je dat gewoon en als de politie... of als de minister van Justitie zegt ‘ga nou gewoon niet naar België’ dan ga je gewoon niet naar België.

HAGEN

Maar de praktijk wijst uit dat die adviezen dus niet altijd worden opgevolgd en dan zou die...

DE JONGE

Dat klopt.

HAGEN

Dan zou die sluiting dus wel nog een optie zijn, begrijp ik?

DE JONGE

En daarom denk ik dat wij tegen elkaar moeten zeggen: adviezen zijn er om op te volgen.

HAGEN

Oké.

MARCUS (TROUW)

Over dat laatste punt: hoe verklaar u... ja, waaruit verklaart u dat dat toch niet het geval is? Dat een advies toch te vrijblijvend, kennelijk, wordt opgevat?

DE JONGE

Ik ben geen socioloog, dus hè ik kan daar slechts een aantal gedachten over te delen met u en ik sta ook open voor nadere beschouwingen, maar ik denk dat wat voor een deel meespeelt is dat we rond de zomer vrij lang allerlei discussies hebben gehad over... ‘jongens, zijn al die maatregelen niet allemaal veel te streng geweest’ en vrij lang de discussie hebben gehad van ‘is corona inmiddels niet zo afwezig in onze samenleving dat we een hele hoop dingen die we hebben moeten doen ook helemaal kunnen laten varen. Dat is één.

Twee is, ik denk wij erg geneigd zijn om als er maatregelen worden getroffen op zoek te gaan naar de inconsistentie ervan. Nou, laat ik zeggen: die is er nog weleens, die inconsistentie. Het is allemaal niet perfect te regelen, dus die inconsistentie is er nog weleens. En vervolgens dan avond aan avond allerlei commentaren horen op televisie die met name gaan over al het leed dat we wedervaren als het gaat over de maatregelen zelf, weleens ten koste van de ruimte die we hebben gemaakt voor het gesprek over de ernst van het virus zelf. En ik denk dat we, ja we zijn natuurlijk nogal een discussieland, een debatland, als we al debatterend en discussiërend met elkaar over de maatregelen uit het oog verliezen, waarom die maatregelen eigenlijk nodig zijn, ja dat dat vaak niet helpt. Nou daar komt bij het punt over ‘ja, maar het is maar een advies’ en ik denk dat dat niet verstandig is om op die manier met een overheidsadviezen om te gaan. Adviezen worden niet licht gegeven. Adviezen zijn ook internationaal doorgaans gewoon identiek en ja je kunt niet naast het naleven van ieder advies een politieagent zetten, dat willen we ook helemaal niet, daar wordt het helemaal niet beter van, ook zonde van de inzet van politiemensen, maar dan wordt het ook... ja, daar krijgen we geen fijnere samenleving van als we het op die manier organiseren. Dus ik denk dat we vooral eigenlijk weer moeten, ja, hervinden de noodzaak om met elkaar eensgezind, schouder aan schouder dat virus onder te krijgen. Dat hebben we laten zien in maart, dat we daartoe in staat zijn en dat zullen we ook nu weer moeten laten zien.

HAGEN

Over de plichten dan. De mondkapjesplicht. Heeft u daar al een juridische onderbouwing voor weten te vinden?

DE JONGE

De onderbouwing wel, maar de vorm ervan bedoelt u. We willen kiezen voor de wet die in de Eerste Kamer zal worden besproken. Die zal de Eerste Kamer met spoed ook gaan behandelen. Op 26 oktober zal die wet behandeld worden en we bereiden een ministeriële regeling voor onder die wet, en dat is de snelste manier om het juridische geregeld te krijgen en als we dan heel erg haast maken met de invoeringsdatum, dan zou die half november daadwerkelijk als een plicht ingevoerd kunnen worden. Maar indachtig wat ik zojuist zei, ook tot die tijd, gewoon een mondkapje opdoen.

MARCUS (TROUW)

Mogelijk zo’n inconsistentie waar u het over heeft, is er enige verwarring bij de fitnessclubs in Nederland. Groepsgrootte binnen: 30 man, tot 30 man, dat is geregeld. Buiten is het tot 4 man. En dat betekent dat de hele club, bodypumpen en weet ik veel wat allemaal, naar binnengaat in plaats van zoals ze dat in het voorjaar deden naar buiten gingen. Dat lijkt als je meedenkt met de geest van de maatregelen niet helemaal de bedoeling. En dus vraagt men zich daar af van: wat moeten hier nou mee doen om het toch gewoon goed te doen?

DE JONGE

Het eerste is dat je, kijk ik heb al gezegd, we willen eigenlijk met dit maatregelenpakket van afgelopen dinsdag, willen we een aantal dingen doen. We willen het aantal bijeenkomsten kleiner maken. We willen het aantal contacten verminderen en we willen het aantal bewegingen kleiner maken. En in dat licht moet u zien die maatregel met max 4 in een groepje buiten. En dat is natuurlijk ook zo, kijk als de horeca dicht is, dan is de neiging om in een grote groep op straat te gaan staan met een paar kratten bier er tussenin is nogal groot. Overigens niet onder iedereen, maar onder een aantal groepen is die neiging nogal groot, en dat moet je kunnen handhaven. En daarom hebben we gezegd, je moet buiten ook de groepsgrootte ook gewoon maximeren op 4. En dan valt daarin niet de uitzondering te maken, tenzij je een yogamatje onder je arm hebt. Dus vandaar dat we hebben gezegd: die 4 buiten is gewoon 4 buiten, that’s it. Dan ten aanzien van binnen, daar geldt gewoon voor iedereen, dat is ook het meest consistente, de maximale groepsgrootte van 30. En dat geldt dus ook voor de fitness, op 1,5 meter en we hebben natuurlijk alle andere hygiënevoorschriften ook. Dus op anderhalve meter, triage aan de voorkant, het betekent een checkgesprek van: heb je klachten? Ben je ziek geweest de afgelopen tijd et cetera? Dus thuisblijven als je klachten hebt, is nog altijd het aller belangrijkst. Maar die 30 binnen dat kan op 1.5 meter. Dus het is zeker consistent, maar als u zegt: maar waarom mag ik nou niet met 5 met een yogamatje onder mijn arm buiten, en waarom mag ik nou wel met 31...?

MARCUS

Maar ook omdat het in het voorjaar juist de manier was om het virus eronder te houden. Je kon geen straat binnenlopen of daar was niet een clubje bezig met trainen.

DE JONGE

Ja, wat ik dus wilde aangeven. Dus je wilt eigenlijk geen uitzonderingen op die 4 buiten. Want als we daar uitzonderingen op gaan maken, is het eigenlijk gewoon niet meer te handhaven. En je wilt eigenlijk ook zo consistent mogelijk zijn op de 30 binnen. En dat leidt ertoe dat je af en toe dit soort inconsistenties tegenkomt. Maar omdat je het consistent hebt willen maken, eigenlijk op al die andere punten. En overigens is het verantwoord, want dat is de echte vraag natuurlijk die er achter wegkomt. Dan zeg ik: ja, want anderhalve meter afstand, ja, want een checkgesprek aan de deur. En het is ook echt aan fitnessclubs om daar heel erg streng en heel erg strak op te zijn.