Lijst van documenten BD bij besluit op Woo-verzoek over Wijziging Besluit Erfgoedwet archeologie en ontheffingsaanvragen

Lijst van documenten BD bij een besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de 'Wijziging Besluit Erfgoedwet archeologie' en ontheffingsaanvragen voor het meenemen van objecten van de waterbodem.

Lijst van documenten BD bij besluit op Woo-verzoek over Wijziging Besluit Erfgoedwet archeologie en ontheffingsaanvragen