Bijlage Bestuurlijke afspraak Lelylijn

De bijlage bevat bestuurlijke afspraken over het MIRT-onderzoek naar de realisatie van de Lelylijn (spoorverbinding) binnen het totale Deltaplan voor het Noorden. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

Bijlage Bestuurlijke afspraak Lelylijn (PDF | 2 pagina's | 91 kB)