Verkenning verbeteringen IG ggo's

Het rapport bevat een opsomming van verbetervoorstellen voor de regelgeving over genetisch gemodificeerde organismen (ggo's).

Verkenning verbeteringen IG ggo's (PDF | 46 pagina's | 1,8 MB)