Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lunteren XI 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 18 augustus 2022, nr. WJZ/22414834, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Lunteren XI (Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lunteren XI 2022).

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lunteren XI 2022 (PDF | 11 pagina's | 261 kB)