Fiscale kwalificatie buitenlandse socialezekerheidsstelsels

Voor belastingplichtigen die niet in Nederland sociaal verzekerd zijn, is het voor het bepalen van het Nederlandse fiscale loon van belang om te weten hoe de buitenlandse sociale verzekeringen gekwalificeerd moeten worden. In het besluit van de staatssecretaris van 24 maart 2014, nr. DGB 2014/144M, Stcrt. nr. 9763, zijn standpunten ingenomen met betrekking tot de kwalificatie van bepaalde Belgische, Duitse en Luxemburgse sociale verzekeringen. Voor de kwalificatie van overige buitenlandse sociale verzekeringen is in datzelfde besluit bepaald dat de uitwerkingen van de onderzochte stelsels beschikbaar zijn op de website van het ministerie van Financiën.

Fiscale kwalificatie buitenlandse socialezekerheidsstelsels (PDF | 10 pagina's | 151 kB)

In dit document staat een overzicht van de onderzochte stelsels. Ten opzichte van de publicatie van 5 januari 2016 is dit overzicht aangevuld met de kwalificatie van een viertal Duitse sociale verzekeringen bedoeld voor de oudedag. Daarnaast is dit overzicht aangevuld met de kwalificatie van de socialezekerheidsstelsels in Maleisië en Zuid-Afrika. Tot slot zijn enkele aanvullingen aangebracht op de stelsels van Cyprus, Frankrijk, Polen en het Verenigd Koninkrijk. De reeds beoordeelde stelsels en sociale verzekeringen zijn niet opnieuw beoordeeld.