Inleidend statement persconferentie na ministerraad 14 april 2022

Inleidend statement van minister-president Rutte tijdens de wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad. Over de oorlog in Oekraïne en het Nationaal Groeifonds. Bekijk de hele persconferentie via YouTube

Inleidend statement persconferentie na ministerraad 14 april 2022

Minister-president Rutte:

En vandaag alweer 50 dagen geleden dat het Russische leger Oekraïne binnenviel en het ongekende geweld tegen de Oekraïense bevolking begon. En toch ook vandaag weer een belangrijk gespreksonderwerp in onze vergadering van de ministerraad. En het voelt natuurlijk ook toch op zekere hoogte machteloos om hier in Den Haag te spreken over de situatie, terwijl daar in Oekraïne mensen iedere dag vechten voor hun leven, maar ook voor hun vrijheid. En ik heb het al vaker gezegd op deze plek. Oekraïne mag zich verzekerd weten van onze steun, van de steun van de hele Westerse wereld en de steun van een heel groot deel, überhaupt, van deze wereld. 141 landen in de Verenigde Naties die de resolutie hebben gesteund, die de Russische agressie afwees, enige weken geleden. Door financiële, humanitaire, maar ook militaire middelen beschikbaar te stellen, willen wij Oekraïne helpen om zich te verweren tegen de Russische agressie. En de oproep aan Poetin blijft, uiteraard, om de gewelddadigheden onmiddellijk te staken, en Oekraïne te verlaten. Maar we moeten ook erkennen dat de berichten uit Oekraïne op dit moment somber stemmen. De grote Russische troepenopbouw bij Donbas, de Donbas, de regio aan de oostkant van Oekraïne, maar ook de aanhoudende omsingeling van Marioepol en de berichten die daarvandaan komen. En er zijn evenmin op dit moment positieve signalen over de onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland. En juist daarom is het zo belangrijk dat ook de Europese Unie verenigd blijft. Het vijfde sanctiepakket, dat is aangenomen en er wordt hard gewerkt aan het uitvoeren van al die maatregelen. En wat Nederland betreft, en onze collega’s in Europa, blijven we ook de komende tijd de druk op Oekraïne, op Rusland, sorry, om Oekraïne de agressie te stoppen, blijft de druk hoog. En daar zullen we aan alle kanten aan werken. Want, de beschikkingen van afgelopen weken, die vragen om een krachtig weerwoord. Oorlogsmisdaden, een belangrijk punt voor Nederland, en ook veel van onze partners, die moeten worden onderzocht. En de verantwoordelijken, die moeten worden vervolgd. Ik heb deze week een hele twitterlijn naar buiten gebracht, wat op dit moment Wopke Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken, en onze diplomaten aan het doen zijn, zowel binnen VN-verband alsook bij het ICC en op alle andere mogelijke manieren om die waarheidsvinding te bevorderen en te voorkomen dat belangrijk bewijsmateriaal verloren gaat. Dat was naar aanleiding van mijn laatste telefoongesprek met Volodymyr Zelenski, de Oekraïense president, van maandag namiddag. En ik heb ook toegelicht in dat gesprek hoe we dat doen en wat wij ook van Oekraïne nodig hebben om maximaal te kunnen helpen. Uiteraard heeft de oorlog in Oekraïne ook zijn weerslag op de situatie in ons land, niet alleen vanwege onze grote bezorgdheid, en het feit dat het ook onze veiligheid raakt, maar uiteraard ook indirect. Onze economie, onze inkomsten. En er waren ook al andere ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de begroting, zoals de gerechtelijke uitspraken over box 3 van de Hoge Raad, die uitspraak over de vermogensrendementsheffing in box 3. Nou, dat alles ligt op tafel nu bij de gesprekken over de Voorjaarsnota. U weet, die vinden plaats op dit moment tussen de coalitiepartijen en een kabinetsdelegatie. We gaan er vanavond mee verder. En om ervoor te zorgen dat we ook deze enorme klus weer goed kunnen klaren, en daarmee  de basis kunnen leggen voor een goede begroting voor het komend jaar, maar ook voor het vervolg op dit jaar. Dan is vandaag ook gesproken over het Nationaal Groeifonds. Dat fonds is in 2020 opgericht om ervoor te zorgen dat ook ons duurzaam verdienvermogen, dat dat wordt versterkt door te investeren in projecten die belangrijk zijn voor onze economie. En op die manier kunnen wij ervoor zorgen dat op terreinen zoals gezondheidszorg, onderwijs en klimaat de investeringen laten plaatsvinden die dat duurzame groeivermogen versterken. En dat moeten dan projecten zijn die voldoen aan de hoogste standaarden. Micky Adriaansens, minister Economische Zaken en Klimaat, en Jeroen Dijsselbloem, die zullen aansluitend aan deze persconferentie toelichten wat we hier vandaag over hebben besloten. Maar ik ben er zelf erg enthousiast over. Het gaat dus niet alleen over aanzienlijke bedragen, maar, belangrijker nog, het gaat om belangrijke projecten. Morgen is het Goede Vrijdag, vandaar dat we elkaar vandaag treffen, op donderdag. Ikzelf ben premier van alle Matthäus Passions, morgen in Leiden, en dan volgend jaar weer in Naarden. En het jaar daarop weer in Delft, en zo reis ik de drie steden langs. Maar ik wil graag hier afsluiten met iedereen heel fijne paasdagen te wensen.