Besluit op een Wob-verzoek over onderzoek Ordening HSL-Zuid

Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Onderzoeksbureau Berenschot inzake het onderzoek Ordening HSL-Zuid (HRN concessie NS). Het verzoek is op van 10 juli 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 21 juni 2022 dit besluit genomen.